• Giảng viên Herr Nguyễn Thắng

  22/11/2017

  Giảng viên

  Đã có 10 năm kinh nghiệm tiếng Đức tại Đức
  • Học tập và tu nghiệp tại Đức từ năm 2004
  • Chuyên gia đào tạo kĩ năng mềm và giao tiếp 
  • Chuyên... Xem thêm >>
Thong ke