• ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM Ỏ NƯỚC NGOÀI

    22/11/2017

    Đào tạo kỹ năng mềm ở nước ngoài

    Kỹ năng mềm là một thuật ngữ xã hội học chỉ những kỹ năng có liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ... Xem thêm >>
Thong ke