Aupair Đức - trông trẻ tại Đức - Cẩm nang giao tiếp phiên bản 1

14/12/2017 22:17

Dịch vụ aupair

Đây là sản phẩm đầu tay và cũng rất tâm huyết của Nguyễn Thắng - chuyên gia đào tạo tiếng Đức của Duhoc5sao.com

Link download:

https://goo.gl/forms/op5XoNpfNpq6IXzy2

Chúc các bạn thành công

Ebook- Cẩm nang giao tiếp Aupair Đức 2017 – Author: Nguyễn Thắng

Duhoc5sao.com
Cẩm nang giao tiếp Aupair trông trẻ tại Đức 
Aupair Đức Áo Aupair in Deutschland
Du học 5 sao

Thong ke